Peter & Linnea

Alla har vi nog någon gång fascinerats av både insekters och växters färgrikedom, dess utföranden och oförutsägbara kompositioner. Floristen Linnea Persson har inte bara trollbundits av just detta utan även ställt om skärpan och därmed fått en helt ny värld att växa fram. Plötsligt talade blommorna ett helt annat språk. Ett ekollon blev en insektskropp och vingar uppdagades i lönnens näsor. Alstromerians mönsterrika kronblad blev fjärilens vingar och gav anthuriumens blomkolv liv. Ett fantasifullt skapande tog form.

Fotografen Peter Ericsson kontaktades för att kunna föra projektet vidare. De båda har tidigare gjort uppdrag tillsammans i form av inredningsreportage till olika magasin, där Linnea stod för styling och Peter för foto.

Med Linneas unika design och Peters många år som kvalificerad fotograf, där kunskap att hantera ljuset i bilden och teknisk utrustning ligger i framkant, kunde varderas kompetenser sammanföras och realisera projektet.


We have all probably been fascinated by the richness of color in insects and flowers, by their shapes, forms and unpredictable compositions. Linnea Persson, florist, has always been mesmerized by flowers and insects, but it wasn’t until she refocused her perspective that she began to see a whole new world emerge. Gradually the flowers in her store and natures wild bloom started to express themselves in a new, artistic language; an acorn became the body of an insect and wings were found in the maple seed. The petal of the richly patterned alstroemeria transformed into a butterfly wing. A creation of new forms, fueled by imagination, started to flourish.

In collaboration with the professional photographer Peter Ericsson the project was further developed. Peter with his many years as a professional photographer were knowledge to manage the light in the image and technical know-how is his strength. The duo has previously done assignments for interior magazines together, Peter as photographer and Linnea as stylist. Together they realized the new project and the unique designs photographed and copied onto limited edition of fine art print, posters and prints in different sizes.